PROJEKTY » VEŘEJNÁ ZELEŇ
BAKOV NAD JIZEROU

návrh sadových úprav městského parku


současný stav osazovací plán fotodokumentace parku vizualizace detail trvalkového záhonu

OLOMOUC

vítězný návrh obnovy květinového parteru hlavní aleje ve Smetanových sadech - ateliérový projekt ZF MZLU v Brně


architektonické řešení květinového parteru osazovací plán květinových záhonů květinový záhon detail záhonu v jarním období

KLADNO

návrh obnovy sadových úprav ve školním atriu


architektonické řešení atria vizualizace kácení dřevin za pomoci stromolezecké techniky kácení dřevin za pomoci stromolezecké techniky výsadba nových dřevin

KOSMONOSY

návrh rozptylové loučky


současný stav - dendrolgický průzkum osazovací plán dřeviny určené k odstranění současný stav - fotodokumentace

NWE3NTI