PROJEKTY » DENDROLOGICKÉ PRŮZKUMY
CHOMUTOV

dendrologický průzkum městské zeleně


dendrologické hodnocení dřevin fotodokumentace klasifikace a inventarizace dřevin návrh sadových úprav vizualizace

BUDA

dendrologické hodnocení lipové aleje


současný stav, plán kácení návrh obnovy fotodokumentace aleje fotodokumentace aleje

MLADÁ BOLESLAV

dendrologické hodnocení lesoparkuOTg5MDJk